جبران خسارت سلب مالکیت در سرمایه گذاری خارجی

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 175 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار خارجی در کشور میزبان و مهم‌ترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایه‌گذاران است. هم‌چنان‌که در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده می‌شود. در جبران خسارت سلب مالکیت سرمایه‌گذار خارجی نیز دو یا چند استدلال و روش می‌توان یافت. بسته به اینکه خاستگاه استدلال، یکی از کشورهای سرمایه فرست یا سرمایه‌پذیر یا نهادهای بین‌المللی باشند، سه رویکرد حداکثر یا حداقلی یا حد میانه را می‌توان دید. روش‌های «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF) یا «عدم النفع»، «ارزش خالص دفتری» و «روش جبران خسارت» از مهم‌ترین روش‌هایی هستند که برای جبران خسارت سلب مالکیت سرمایه‌گذار خارجی مورد توجه قرار گرفته‌اند. همه این نظرات، مبتنی بر اصول و قواعد کلی حقوقی و متاثر از دیدگاه و نظام‌های حقوقی گوناگون است که هریک در بردارنده چهره‌ای از حقیقت است. با بررسی این برداشت‌ها می‌توان به راهکاری رسید که در آن هم منافع ملی دولت میزبان رعایت شود هم امنیت حقوقی سرمایه‌گذار خارجی تامین گردد
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
گـفتار‌ اول‌: مـهم‌ترین‌ روش‌های جبران خسارت ۴
بند اول – «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF)1 یا «عدم النفع»۲ ۶
بند‌ دوم – ارزش خالص دفتری ۷
بـند‌ سـوم‌ – روش جبران خسارت مناسب ۹
گفتار دوم – جـبران خـسارت در انواع خاستگاه قواعد حل اخـتلاف ۱۰
بند اول – قانون تشویق و حـمایت سـرمایه‌گذاری خارجی ۱۰
بند دوم – موافقت‌های دو جانبه‌ تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی ۱۲
اول – منع سلب مالکیت، ملی کردن و مصادره ۱۲
دوم – استثناها ۱۴
سوم – بـررسی مـقایسه‌ای ۱۵
اول – جایگاه جبران خسارت در مصوبات سازمان ملل ۱۷
دوم‌ – مرجع حل‌ اختلاف‌ سرمایه‌گذاری‌ خـارجی ۱۸
بـند چـهارم – جبران خسارت مناسب در رویه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات‌ متحده‌ (لاهـه) ۱۹
نتیجه ۲۴
منابع ۲۷

12000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها