ثبت بین‌المللی علائم تجاری و کنوانسیون‌های مربوط

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 811 دسته: قیمت: 39000 تومان حجم فایل: 300kb

مقدمه ۱
فصل اول: علائم تجاری
۱- علائم تجاری ۶
۱-۱- علائم تجارتی و صنعتی ۷
۱-۲- مفهوم علائم تجاری و صنعتی ۹
۲- طبقه بندی علائم ۱۰
۲-۱- علائم صنعتی ۱۰
۲-۲- علائم تجاری ۱۱
۲-۳- علائم خدماتی ۱۱
۲-۴- علائم جمعی ۱۲
۲-۵- علائم در هم آمیخته ۱۳
۲-۶- علائم تصدیقی ( تائید کننده یا تضمینی) ۱۴
۲-۷- علائم ویژه غیر مادی ۱۶
۳- کاربرد علائم تجاری ۱۶
۳-۱- کاربرد تعیین منشاء و کیفیت کالا ۱۶
۳-۲- کاربرد شناسایی و تمییز کالا ۱۸
۳-۳- کاربرد بازار یابی و تبلیغات ۱۸
۳-۴- کاربرد رقابتی ۱۹
۴- انواع علائم تجاری ۲۰
۴-۱- علائم قابل ثبت ۲۰
۴-۱-۱- علائم بیانی و قابل نوشتن ۲۰
۴-۱-۱-۱- واژه های زبان رایج ۲۱
۴-۱-۱-۲- واژه های خارجی ۲۱
۴-۱-۱-۳- نو واژه ۲۲
۴-۱-۱-۴- نامهای خانوادگی و نامهای مستعار ۲۲
۴-۱-۱-۵- شعار ها و کلمات قصار ۲۵
۴-۱-۲- اعداد ، حروف و حروف اختصاری ۲۶
۴-۱-۲-۱- اعداد ۲۶
۴-۱-۲-۲- حروف ۲۷
۴-۱-۲-۳- حروف اختصاری ۲۸
۴-۱-۳- علائم تصویری ۲۸
۴-۱-۳-۱- علائم صرفاً تصویری ۳۰
۴-۱-۳-۲- علائم تصویری همراه با طراحی و نامگذاری ۳۱
۴-۱-۳-۳- اشکال ، لفافه ها و ظروف ۳۱
۴-۱-۳-۴- ترکیب رنگها ۳۲
۴-۱-۳-۵- علائم مرکب ۳۲
۴-۱-۴- علائم صوتی ۳۲
۴-۱-۵- علائم بویایی ۳۳
۴-۲- علائم غیر قابل ثبت ۳۳
۴-۲-۱- غبر قابل ثبت بدلیل فقدان ویژگی تمایز بخش ۳۳
۴-۲-۱-۱- واژه های عمومی یا غیر اختصاصی ۳۳
۴-۲-۱-۲- واژه های توصیفی ۳۴
۴-۲-۲- غیر قابل ثبت بدلیل حفظ منافع عمومی ۳۶
۴-۲-۲-۱- علائم تجاری مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ۳۶
۴-۲-۲-۲- غیر قابل ثبت بودن علائم رسمی کشورها ، موسسات عمومی و
سازمانهای بین المللی ۳۷
فصل دوم : کنوانسیونهای مربوط به ثبت علائم تجاری
۲-۱- نظام مادرید ۴۱
۲-۱-۱- ویژگیها و مزایای استفاده از سیستم مادرید ۴۲
۲-۱-۲- وجوه عمده موافقت نامه مادرید ۴۴
۲-۱-۳-تقسیم بندی مواد موافقت نامه مادرید ۴۶
۲-۱-۳-۱-مقررات ماهوی ۴۶
۲-۱-۳-۱-۱-امتیازات و جنبه های حمایتی موافقت نامه مادرید برای کشورهای
متعاهد و غیر متعاهد ۴۶
۲-۱-۳-۱-۲-جنبه های محدودیت زا در موافقت نامه مادرید ۵۱
۲-۱-۳-۲-مقررات شکلی و تشریفاتی ۵۳
۲-پروتکل مادرید ۵۵
۲-۱-ویژگیهای پروتکل مادرید و وجوه عمده افتراق آن با موافقت نامه مادرید ۵۶
۲-۲-تعداد اعضا در نظام مادرید ۵۹
۲-۳-الحاق ایران به نظام مادرید ۵۹
۲-۴- الحاق ایران به نظام مادرید ۶۰
۳-کنوانسیون پاریس ۶۱
۳-۱- مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص علائم تجاری ۶۳
۳-۱-۱- شرط استعمال علامت ثبت شده ۶۳
۳-۱-۲- استفاده از علامت تجاری بطور همزمان توسط بنگاههای متعدد ۶۴
۳-۱-۳- استعمال علائم تجاری ۶۴
۳-۱-۴- علائم تجاری مشهور ۶۵
۳-۱-۵- نشانهای دولتی ، علائم رسمی و نشانهای سازمانهای بین المللی ۶۵
۳-۱-۶- انتقال علائم تجاری ۶۶
۳-۱-۷- حمایت از علائم تجاری ثبت شده در کشور مبداء ۶۷
۳-۱-۸- علائم خدماتی ۶۸
۳-۱-۹- ثبت علامت به اسم نماینده بدون اذن مالک ۶۹
۳-۱-۱۰- ماهیت کالا در ثبت علامت ۶۹
۳-۱-۱۱- علائم جمعی ۷۰
۳-۱-۱۲- حمایت از علامتهای تجاری عرضه شده در نمایشگاههای بین المللی ۷۰
۳-۲- الحاق ایران به کنوانسیون پاریس ۷۱
۴- موافقت نامه تریپس ۷۳
۴-۱- تاریخچه ۷۳
۴-۲- ویژگیهای موافقت نامه تریپس ۷۵
۴-۳- اصول حاکم بر موافقت نامه تریپس ۷۸
۴-۴-بررسی مواد مرتبط با حمایت از علائم تجاری در موافقت نامه تریپس ۷۹
۴-۴-۱- تعریف علائم تجاری ۸۰
۴-۴-۲- شرط استفاده از علائم تجاری ۸۲
۴-۴-۳- علائم مشهور ۸۴
۴-۴-۴- مدت حمایت ۸۶
فصل سوم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۸۸
منابع و ماخذ ۹۰

39000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها