تکنیک پالس

۱۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 64 قیمت: 5000 تومان

مقدمه
تکنیک پالس، یا مدارهای پالس به انگلیسی: Pulse Circuitsعنوان یکی از کتاب‌ها و واحدهای درسی در دورهٔ کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک در دانشگاه‌های ایران بود علت نامیده شدن این عنوان درسی به تکنیک پالس، بررسی خروجی مدارات با دریافت سیگنال پالس است.
موج پالسی ایده‌آل، موجی است که تنها دو مقدار صفر و یک عدد مثبت را می‌پذیرد. در موج ایده‌آل تغییر از صفر به عدد مثبت و برعکس، به طور ناگهانی انجام می‌شود.
تحولات صنعت الکترونیک باعث شده تا امروزه مطالب درسی تکنیک پالس به دروس الکترونیک و دیجیتال انتقال یابد. در دانشگاه‌های ایران این عنوان درسی تا سال ۱۳۹۲ تدریس می‌شد و از دروس مهم الکترونیک به شمار می‌رفت.
سرفصل‌های اصلی این درس، مدارات دیودی، کلیدهای ترانزیستوری، آپ امپ و مدارات سوئیچینگ و مولتی ویبراتورها بود.
فهرست مطالب

مقدمه ۴
سیلاتور ساده ۵
نوسان ساز های فید بک مثبت ۶
نوسان ساز هارتلی ۸
نو سان ساز کلپیتس ۹
نوسان ساز راینارتز ۱۱
نوسان ساز کنترل شده کریستالی ۱۲
نوسان سازهای مقاومت منفی ۱۳
دیود تونل ۱۴
نوسان ساز پوش_ پول ۱۵
منابع ۱۷

5000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها