تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 207 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان

چکیده:
تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. بعبارتی به معنای تعلیق در رسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو کرده تا رسیدگی بهتری نسبت به مساله صورت گیرد که این عمل یک اقدام پیش‌گیرانه است. تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است. در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است که قانونگذاران، معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدور حکم به تعویق افتد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه: ۲
نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی : ۳
مبنای قانونی : ۵
اجرای تعویق : ۶
طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری : ۸
شرایط تعویق مراقبتی : ۱۲
لغو قرار تعویق : ۱۳
جرایمی که صدورحکم و اجرای مجازات-در مورد آنها قابلیت تعویق و تعلیق را ندارد : ۱۳
امتیازهای قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی چیست؟ ۱۴
با استفاده از قانون مجازات اسلامی جدید تا چه میزان می‌توان از جمعیت کیفری زندان‌ها کاست؟ ۱۷
مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات جدید : ۱۸
نتیجه‌گیری و پیشنهادات : ۲۰
منابع و مأخذ : ۲۲

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها