تحلیل آثار تقلب در استفاده از برند کار تحقیقی

4 فوریه , 2020 بازدید: 274 دسته: قیمت: 13000 تومان

چکیده
برند، علامت یا نشانه ای است که متمایز کننده یک کالا از کالاهای همشکل و همنوع دیگر از جهت کیفیت می باشد. پرند امروزه یکی از ابزارهای اختصاص کالا به تولید کننده خاصی است که دارای ارزش مالی قابل توجهی می باشد. یکی از مشکلاتی که استفاده از برند دارد، استفاده غیر مجاز و خارج از حدود قوانین و مقررات از برند است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، هدف بررسی آثار تقلب نسبت به برند می باشد که از طریق واکاوی قوانین و نظریات علمای حقوق و انواع تقلب نسبت به برند و حدود حمایت کیفری قانونگذار از پرند به آن پرداخته ایم. مطابق نتایج حاصل از این پژوهش شخصی که با مشایه سازی یا جعل یرند، سعی در به اشتباه انداختن مصرف کننده یا تخریب وجه برند دارد عمل او آثار کیفری را مطابق قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به کار خواهد آورد. ولی در قوانین داخلی، مقرره ای پیرامون رقایت مکارانه مشاهده نمی شود.
کلمات کلیدی: برند، تقلب در برند، علائم تجاری، جرم انگاری، مالکیت فکری، تقلب.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
تعریف علامت تجاری ۳
حق مالکیت علامت تجاری ۴
١- علائم تجاری جمعی ۶
۲- علائم تصدیقی یا تاکیدی ۶
۳- علائم مشهور ۶
۴- سایر انواع علائم ۷
اسم تجاری ۷
حمایت از علائم تجاری ۸
حمایت از علائم تجاری و شرایط آن ۸
لزوم استفاده از علامت تجاری ثبت شده ۱۲
لزوم تعهد به استعمال علامت ۱۲
نتیجه عدم استفاده ۱۴
تعارض در علائم تجاری ۱۶
تعارض برند و حق مولف ۱۷
تعارض یک علامت تجاری با نامگذاری مبدا ۱۷
حمایت کیفری از علائم تجاری ۱۹
جرائم علیه اموال ۱۹
اشیایی که به حکم قانون قابل معامله و مبادله نیستند ۲۳
ضرورت حمایت کیفری از علائم تجاری ۲۵
حمایت کیفری از دارندگان علائم تجاری در قوانین ایران ۲۸
قوانین قبل از انقلاب ۲۸
قوانین بعد از انقلاب ۳۰
جرائم و مجازاتهای مرتبط با علائم تجاری ۳۳
نتیجه گیری ۳۴
پیشنهادات ۳۶
منابع ۳۷

13000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها