تایپوگرافی در بسته بندی- پروژه هنر و گرافیک

27 آوریل , 2016 بازدید: 1277 دسته: قیمت: 19000 تومان

پیشگفتار
انسان، خط را در طی قرون و با گذر از مراحلی چند تکامل بخشیده، هر تحول به ده¬ها و صدها سال گذشت زمان نیاز داشت. متکامل¬ترین درجه¬ای که خط بدان رسید عبارت بود از خط¬ الفبایی که تا کنون نیز بدان می¬نویسیم، در ابتدای ابداع خط، تنها بهره¬وری آن رساندن پیام شخص بود، به همین دلیل چندان بر شکل و ظاهر آن توجه نمی¬شد. رفته¬رفته که خط، این رسالت را به ¬نحو مطلوب به ثمر رساند به ارائه زیبای خط و شکل ظاهر آن نیز توجه شد. این توجه بالطبع منجر به طراحی حروف گردید.
طراحی حروف یا به عبارتی طراحی چهره¬های دیگر برای خطی واحد منجر به پدید¬آمدن هزاران چهره¬ی متفاوت و متمایز برای خطی واحد گشت.
در این رساله سعی شده نقش طراحی¬حروف یا تایپوگرافی را در پدیده بسته¬بندی مورد بررسی قرار¬دهیم و در بیان اجمالی می¬توان گفت نوشته که از جمله مهم¬ترین خصوصیات یک بسته¬بندی است مورد کنکاش قرار گرفته است.

فهرست مطالب
مقدمه :
گرافیک چیست؟
شیوه های بیان درگرافیک
مقدمه
صنعت بسته بندى
ویژگى¬هاى بسته بندى مطلوب
تاریخچه بسته بندی و انواع آن
طراحى بسته بندى

طراحی تا چاپ بسته¬بندیبرچسب
چاپ در بسته¬بندی
هزینه بسته¬بندی
روند طراحی بسته بندی
خط
تعریف خوشنویسی ( کالیگرافی)
تاریخچه کالیگرافی
خوشنویسی اسلامی
خطوط اسلامی
تاریخچه
نسخ
توقیع
رقاع
خطوط ویژه¬ی ایرانیان
تعلیق
نستعلیق
کالیگرافی سنتی و طراحی مدرن
کاربرد خوشنویسی در طراحی گرافیک
کالیگرافی معاصر ایران
تعریف و تاریخچه نقاشی¬خط
تعریف و تاریخچه سیاه¬مشق
تعریف فونت یا تایپ فیس
تعریف و تاریخچه تایپوگرافی
جایگاه مبانی و اصول هنرهای¬تجسمی در طراحی حروف
ترکیب¬ بندی در کلمات
متدهایی برای طراحی حروف فارسی
آرم و نقش آن در بسته بندی
آرم نوشتاری (لوگو¬تایپ) و نقش آن در بسته¬بندی
دستور کار چگونگی درج اطلاعات بر روی بسته¬بندی
الزامات عمومی برچسب گذاری در بسته¬بندی
الزامات عمومی برای درج نام غذا در بسته بندی
الزامات عمومی برای درج مقدار خالص در بسته¬بندی
الزامات عمومی برای درج فهرست اجزا در بسته بندی
الزامات عمومی برای درج ارزش غذایی در بسته بندی
تایپوگرافی به مثابه فرم در زیبایی شناسی و ایجاد جذابیت در بسته¬بندی
طراحی بسته بندی داروی سبحان (امپرازول)
طراحی بسته¬بندی لبنیات صبحگاه
طراحی بسته¬بندی عینک پارت
طراحی بسته¬بندی ترمه ایرانی
طراحی بسته¬بندی نان سنان

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها