تئوری ساختارگراها درباره اقتصاد توسعه مقاله و پاورپوینت

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 334 قیمت: 50000 تومان 40000 تومان

چکیده
درباره تکامل و توسعه در علوم اجتماعی، به طور کلی، با اندیشمندانی روبه روییم که به صورت تخصصی تر موضوع توسعه را با شیوه های علمی تری بررسی کرده اند. این اندیشمندان که بیشتر اقتصاددانان و جامعه شناسان ساختارگرا بوده اند، سعی می کردند نظریه های خود را بیشتر با جنبه کاربردی عرضه کنند و در واقع، برای از بین بردن عقب ماندگی تعداد زیادی از کشورهای جهان، راه حل های عاجل ارائه بدهند. این راه حل ها که با بحث های نظری همراه بود، در خلال دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم عرضه شده است. این تفکرات در شکل دادن به تفکرات علمی امروزین توسعه اقتصادی- اجتماعی سهیم اند. در میان مکاتب مختلف و متنوع در علوم اجتماعی، مکتب ساختارگرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با بررسی حوزه های مختلف توسعه، ردپای این مفهوم کلان را می توانیم در مکتب ساختارگرایی بیابیم. استدلال مقاله این است که مکتب ساختارگرایی به عنوان مبدا و منشا شکل گیری مفهوم توسعه و تئوری های آن است و بر اساس همین موضوع هدف اصلی مقاله ضمن مرور ادبیات نظری ساختارگرایی و توسعه، بررسی ارتباط بین این دو مفهوم با همدیگر است. روش مورد استفاده در این تحقیق «روش اسنادی» بوده که با استفاده از تکنیک های فیش برداری، اطلاعات لازم جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله کشف، مقایسه سازی و استنباط های محقق صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اندیشمندان کلاسیک و معاصر توسعه در ایده پردازی و نظریه پردازی در حوزه توسعه دارای اندیشه سیستمی و کل نگر می باشند لذا تفکر ساختاری هموار بر اندیشه آنها حاکم بوده است و نتیجتا مکتب ساختارگرایی در شکل گیری و رشد تئوری های توسعه موثر بوده است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
تاریخچه مکتب ساختارگرایی ۳
اندیشمندان کلاسیک ساختارگرا ۴
محورهای اصلی ساختارگرایی ۵
دوسوسور ۱۸۵۷-۱۹۱۳ ۹
اندیشمندان تئوری توسعه ۱۰
روزنشتاین رودان (۱۹۴۳) ۱۱
مکتب اکلا ۱۲
مباحث عمده در اکلا ۱۲
راه حل اکلا ۱۳
علت عدم موفقیت ۱۴
رائول پربیش ۱۴
نظرات پربیش ۱۵
سلسو فورتادو ۱۶
دادلی سیرز(۱۹۲۰-۱۹۸۳)توسعه به معنایی بهبود زندگی ۱۸
اهداف تعیین کننده راهبرد جدید بایستی مبتنی بر موارد زیر باشد: ۱۹
دلایل توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته از دید میردال ۲۰
دستاوردهای تحقیقادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران ۲۲
اصول ساختارگرایی ۲۲
رابطه ساختار و فرهنگ ۲۳
خصوصیات کلی ساختارگرایان ۲۳
نتیجه ۲۵
منابع ۲۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها