بورس اوراق بهادار و رفع موانع و مشکلات آن

1 اکتبر , 2016 بازدید: 1361 دسته: قیمت: 12000 تومان

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ است.بر این اساس،راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارائه شده است.روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها،به صورت کتابخانه‌ای-میدانی می‌باشد.در راستای‌ اهداف تحقیق،نخست با به کارگیری دیدگاه‌های کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل‌ عاملی،موانع مؤثر بر کارآیی شکل ضعیف بورس شناسایی شد.بدین ترتیب،عواملی که مانع دستیابی‌ بورس اوراق بهادار تهران در چهار دیدگاه‌ BSC به اهداف استراتژیک خود می‌شود،را به عنوان‌ موانع کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران بیان کردیم.سپس برای اولیت‌بندی و تعیین‌ درجه اهمیت این موانع از تکنیک‌های‌ MADM ،نظیر AHP و TOPSIS استفاده و نتایج این‌ پژوهش نشان می‌دهد که به صورت کلی،محدودیت‌های مربوط به دیدگاه‌های چهارگانه‌ BSC ،بر عدم کارآیی شکل ضعیف بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران،دارای تأثیر معناداری است.
همچنین یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که موانع مربوط به دیدگاه فرایندهای داخلی بورس‌ دارای بیشترین تأثیر بر عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.همچنین در پایان،پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقای عملکرد بورس اوراق بهادار ارائه شده است.
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
کارآیی بازار سرمایه و مفاهیم آن
پیشینه تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
فرضیات پژوهشی
روش انجام تحقیق
یافته‌های تحقیق
الف.تحلیل توصیفی جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان
۱٫ توصیف آماری مشخصات سنی پاسخ‌دهندگان
۲٫ نتایج توصیف آماری سوابق خدمتی پاسخ‌دهندگان
۳٫ نتایج توصیف آماری میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان
ب.بررسی فرضیات پژوهش
ج.بین درجه تأثیرگذاری موانع عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران
فصل دوم: کارهای پیشین
بررسی تطبیقی تجربهء کشورها در تسهیل و جذب سرمایه‌های خارجی‌ در بورس
کشورهای انجام‌دهنده اصلاحات
بهبود فضای کسب و کار
امنیت سرمایه‌گذاری
شاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاران
تحلیل آماری عملکرد بورس ایران
بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان
بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار براساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه
موانع پیش روی بازار سرمایه برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴
شفافیت و به روز نبودن اطلاعات
وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان‌های خود انتظام
نبود فرهنگ غنی سهام‌داری در بازار سرمایه
سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از بازار سرمایه
ساختار بازار سرمایه
نارسایی برخی از قوانین
دست‌کاری‌در بازار و قیمت‌ها
سایر موانع
فصل سوم: بورس اوراق بهادار و رفع موانع و مشکلات آن
اوراق اختیار معامله ، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها
اوراق اختیار معامله
سابقه تاریخی
اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله
انواع اختیار معامله
نحوه انجام معاملات
سازمان تهاتر ا ختیار معامله
کارمزد معاملات
قراردادهای تحویل آتی
۱-قراردادهای تحویل آتی اختصاصی
۲- قراردادهای تحویل آتی قابل معامله
عمده ترین ویژگی این قراردادها عبارتند از:
کاربرد قراردادهای تحویل آتی
الف مصون سازان
۱- استراتژی فروش قرارداد تحویل آتی
۲- استراتژی خریدقرارداد تحویل آتی
ب بورس بازان سفته بازان
شیوه تهاتر قراردادهای تحویل آتی
نظام ودیعه ای چندگانه
فقه شیعه و معاملات اوراق بهادار اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی
وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قولنامه
وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه
اختیار معامله بعنوان حق مالی
قرارداهای تحویل آتی وانواع قراردادهای اسلامی مشابه آن
الف-قرارداد تحویل آتی بعنوان عقد غیر معین تعهدبه بیع
ب-قرارداد تحویل آتی بعنوان عقد بیع ماجل
ج-قرارداد تحویل آتی بعنوان عقد صلح
بورس بازی روی اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی
مشکلات و موانع موجود در بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار ویژگی‌ها،وظایف
شرایط و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار
مشکلات و موانع توسعه بازار اوراق بهادار در کشور
تنگناها و محدودیت‌های موجود در بورس‌ اوراق بهادار تهران
مشکلات ریشه‌ای و ساختاری
مشکلات درون سازمانی
راه‌های نیل به یک تشکیلات کارآمد و پویا در فعالیت اوراق بهادار
فصل چهارم: نتیجه گیری
بحث و نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

12000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها