بـررسى‌ نظام جدید حقوق ارث در فرانسه

27 نوامبر , 2020 بازدید: 74 دسته: قیمت: 9000 تومان 8000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۲
حقوق ارث همسر زنده ۳
الف-سهم الارث همسر زنده ۳
پانوشت‌ها: ۱۱

مقدمه:
حقوق ارث به عنوان شاخه‌اى از‌ حقوق خصوصى،داراى سابقه‌ى بسیارى نسبت به سـایر شاخه‌ها و گرایشهاى حقوق خصوصى است‌،و این سابقه بیانگر اهمیت‌ قابل‌ توجه اقتصادى و سیاسى حـقوق ارث است.این اهمیت،ناشى از ۲ واقـعیت مـلموس در زندگى انسان است:اول مرگ و دوم ثروت. اینکه انسانها مى‌میرند و ثروت آنها باقى مى‌ماند و هر ثروتى نیاز به‌ مالک دارد، دست در دست هم مى‌دهد که مبحث ارث از همان ابتداى عصر مالکیت مورد توجه انسان،خصوصا صـاحبان ثروت و قدرت قرار گیرد.
در واقع،ارث رابطه‌اى قهرى است که‌ در‌ مقطع کوتاهى،فردى را در صحنه قدرت، در برابر دیگران ظاهر مى‌کند،و چنین حادثه نتایج و تبعات متعدد قابل توجهى را دربردارد.
چنین سرگذشتى مانع از آن مى‌شود که مـکتب حـقوقى‌اى‌،طرح‌ و تفضیل این مبحث را به خود نسبت ندهد.با این حال قدیمى‌ترین قواعد مکتوب و منظم ارث، مربوط به کد ژوستین در روم باستان است. ارث در آن،انتقال ارثیه‌ از‌ یک متوفى به یک یا چند شخص زنده مرتبط با وى تعریف مى‌شد که بـه هـر شکل این تعریف در فرهنگ‌ها و سیاست‌هاى حاکم در جهان (گذشته و حال)آنقدرها متفاوت‌ نیست‌.

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها