بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور در استان اردبیل در سال ۱۳۹۲

۸ خرداد , ۱۳۹۶ بازدید: 622 دسته: قیمت: 10000 تومان 7500 تومان

چکیده
مقدمه و هدف: تالاسمی(thalassemia) یکی از بیماریهای هماتولوژیکی- ژنتیکی بوده و رایجترین گروه منفرد از ناهنجاریهای وراثتی در انسان است که به دو نوع مینور و ماژور مشاهده می شود.حیات بیماران بتا تالاسمی ماژور وابسته به تزریق مکرر خون است. تزریق مکرر خون باعث تجمع آهن در استخوان ها و در نتیجه ایجاد ضایعاتی در استخوان های مختلف از جمله فک و صورت می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور بود که در سال ۱۳۹۲ در استان اردبیل انجام شد.
مواد و روش: در این مطالعه مورد توصیفی- مقطعی کل کودکان مبتلا به تالاسمی در محدوده ی سنی ۲-۲۰ سال که ماهانه خون دریافت می کنند مورد ارزیابی قرارگرفتند و در پرسشنامه ای که حاوی سوالاتی درباره ی مشخصات بیمار، سن، جنس، میزان تحصیلات والدین ، نسبت فامیلی پدر و مادر، گروه خون و …. در مورد بیماری تالاسمی و اطلاعاتی مثل تعداد دفعات استفاده از مسواک و نخ دندان ثبت شد. متغیر وابسته به وضعیت لثه ای با اندکس CPITN اندازه گیری شد.
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۱- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:……………………………………………………………………………………۴
۱-۲-۱- پاتوفیزیولوژی ( آسیب – فیزیولوژی ) تالاسمی……………………………………………………………….۶
۱-۳- انواع تالاسمی………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۱- تالاسمی آلفا α…………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۱-۱- مبانی جهش ژنتیکی تالاسمی α………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۲- تالاسمی β………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۳-۲-۱- جنبه های بالینی تالاسمی β……………………………………………………………………………………..۸
۱-۳-۲-۲- درمان قدیمی تالاسمی……………………………………………………………………………………………..۹
۱-۳-۲-۳- تزریق مرتب (نگهدارنده) خون………………………………………………………………………………….۹
۱-۳-۲-۴- نوع خون تزریقی …………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۳-۲-۵- فاصله زمانی بین دو تزریق خون……………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-۳- تالاسمیα β……………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۴- بررسی های فک ، صورت و جمجمه در مبتلایان به تالاسمی ماژور……………………………………….۱۲
۱-۴-۱- تظاهرات دهانی – صورتی…………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۴-۲- تغییرات استخوانی……………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۴-۳- تغییرات جمجمه………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۴-۴- صورت……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۴-۵- تغییرات در فک پایین و بالا………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۶ – اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
فصل دوم بررسی متون و مقالات………………………………………………………………………………………………….۱۷
فصل سوم روش کار……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۱- نوع مطاله…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۳-۲- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۳ – روش کار ( توسط پرسشگر پر شود)…………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۴ – روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………………………….۲۳
۳-۵- ملاحضات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۶- مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فصل چهارم نتایج و جداول………………………………………………………………………………………………………..۲۴
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۴۳
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها