بررسی وضعیت حقوقی ادامه تصرف مستاجر در مورد اجاره بعد از اتمام مدت و عدم اعتراض موجر

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 135 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان

چکیده
‌‌‌در‌ اجـاره اشیاء، انسان و یا حیوان در صورت عدم تعیین مدت و یا میزان کاری‌ که‌ بـاید‌ صـورت پذیـرد، به دلیل جهالت در میزان منافع و احتمال عدم تعادل بین منافع ومال‌الاجاره، عقد‌ اجاره باطل مـی‌گردد.از طرفی در بیشتر انواع اجاره یا حداقل در تعداد‌ قابل توجهی از آنها‌ بعد‌ از اتمام اجـاره مستاجر تا مدتی بـه تـصرف خود ادامه داده و موجر نیز با عدم اعتراض خود بر حضور مستأجر صحه می‌گذارد.در عقودی که مدت به روشنی تعیین نشده ولی‌ مال‌الاجاره از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ تعیین گـردیده، به حکم قانونگذار ایران در ماده ۵۰۱ قانون مدنی اجاره برای مواعد مذکور صحیح تلقی و برای ادامه آن نیز‌ به‌ موجب مراضات حاصله باعث استحقاق موجر به دریافت مال‌الاجاره می‌گردد.در صحت یا بطلان رابـطه حـقوقی مذکور بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه‌‌ ۳
طرح‌ مسأله‌ ۴
رابـطه حـقوقی مذکور یـک‌ اجـاره‌ جـدید است. ۴
قرارداد جدید. ۸
عدم‌ تعیین‌ مدت. ۱۲
اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. ۱۴
الف‌-نظریه بطلان عقد اجاره. ۱۵
ب-نظریه صحت اجاره. ۱۵
ج-نظریه صحت نسبت به مبنای اجاره و بطلان‌ نسبت‌ به بقیه مدت‌ ۱۶
نتیجه‌گیری‌‌ ۱۸
منابع ۲۰

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها