نهادهای شبه قضایی حقوقی و کیفری در حقوق ایران

۱۸ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1074 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

مقدمه ۱
الف: بیان مسئله ۱
فصل اول : ۳
مقدمه ۴
۱-۱ اصطلاح¬شناسی ۵
۱-۱-۱ معانی لغوی ۵
۱-۱-۱-۱ میانجی¬گری ۵
۱-۱-۱-۲ داوری ۵
۱-۱-۱-۳ سازش ۶
۱-۲ میانجی¬گری ۷
۱-۲-۱ انواع میانجی¬گری ۹
۱-۲-۱-۱ میانجی¬گری مستقیم و غیرمستقیم ۹
۱-۲-۱-۲میانجی¬گری رسمی و غیر رسمی ۱۰
۱-۲-۱-۳ میانجی¬گری سنتی ۱۳
۱-۲-۱-۴ میانجی¬گیری واحد اشتراکی ۱۳
۱-۲-۲ شرایط میانجی¬گری ۱۴
۱-۲-۳ میانجی¬گری کیفری ۱۶
۱-۳ داوری ۱۷
۱-۳-۱ انواع داوری ۱۸
۱-۳-۲ داوری از منظر جامعه¬شناسی ۱۹
۱-۴ سازش ۲۰
۱-۴-۱ انواع سازش ۲۱
۱-۴-۱-۱ سازش در دعاوی مدنی ۲۱
۱-۴-۱-۱-۱ سازش قبل از اقامه دعوی ۲۲
۱-۴-۱-۱-۲ سازش بعد از اقامه دعوی ۲۲
۱-۴-۱-۱-۳ سازش قبل از ختم رسیدگی ۲۳
۱-۴-۱-۱-۴ سازش قبل از صدور اجرائیه ۲۳
۱-۴-۱-۲ سازش در دعاوی جزائی ۲۴
۱-۴-۱-۲-۱سازش در جرائم غیرقابل گذشت (دارای جنبه حق اللهی) ۲۴
۱-۴-۱-۲-۲ سازش در جرائم قابل گذشت (دارای جنبه حق الناس) ۲۵
۱-۴-۲ نقش سازش در تحلیل جرائم ۲۵
۱-۵ مبانی نظری و جایگاه نهادهای شبه قضایی در حقوق اسلام ، حقوق عرفی ایران و نظام حقوقی سایر کشورها ۲۶
۱-۵-۱ حقوق اسلام ۲۶
۱-۵-۱-۱ میانجی¬گری در حقوق اسلام ۲۶
۱-۵-۱-۱-۱ دیدگاه¬های عمده فقهی در باب میانجی¬گری ۲۸
۱-۵-۱-۲ سازش در حقوق اسلام ۳۲
۱-۵-۲ نهادهای شبه قضایی در حقوق عرفی ایران ۳۸
۱-۵-۳ بررسی نهادهای شبه قضایی در نظام حقوقی سایر کشورها ۴۲
۱-۵-۳-۱انگلستان ۴۲
۱-۵-۳-۲ آمریکا ۴۴
۱-۵-۳-۳ فرانسه ۴۴
۱-۵-۳-۴ آلمان ۴۶
۱-۵-۳-۵ ایتالیا ۴۶
۱-۵-۳-۶ اتحاد جماهیر شوروی ۴۶
۱-۵-۳-۷ چین ۴۷
۱-۵-۳-۸ ژاپن ۴۹
فصل دوم: نهادهای شبه قضایی ۵۳
۲-۱ نهاد های شبه قضایی ( محاکم ) اداری ۵۴
۲-۱-۱ صلاحیت نهادهای شبه قضایی اداری ۵۴
۲-۱-۲ تقسیم بندی و معرفی محاکم اداری ۵۵
۲-۱-۲-۱ مراجع انتظامی ۵۶
۲-۱-۲-۱-۲ هیأت¬های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی، تخلفات اداری کارمندان دولت: ۵۸
۲-۱-۲-۱-۴هیأت بدوی تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶۲
۲-۱-۲-۱-۵هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش ۶۴
۲-۱-۲-۱-۶هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ۶۶
۲-۱-۲-۱-۷ هیأت¬های بدوی انتظامی و عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و وابسته پزشکی ۶۸
۲-۱-۲-۱-۸ کمیته بدوی، مرکزی و تجدیدنظر کمیته انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ۶۹
۲-۱-۲-۱-۹ دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کارگشایان دادگستری ۷۲
۲-۱-۲-۱-۱۰ دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و مترجمین دادگستری ۷۵
۲-۱-۲-۱-۱۱ دادگاه بدوی تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران ۷۷
۲-۱-۲-۲ مراجع ارضی، ثبتی و ساختمانی ۷۸
۲-۱-۲-۲-۱ هیات موضوع ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۷۹
فهرست منابع …….۹۵

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها