بررسی نقوش سکه های ساسانی (موزه آذربایجان)

7 آگوست , 2019 بازدید: 360 دسته: قیمت: 35000 تومان

چکیده
در این نوشتار به بررسی نقوش سکه در دوره ساسانی پرداخته شده است. در بین یادبودهای دوران ساسانی که یکی از مهمترین منابع به شمار می آید. می توان به کمک نقوش سکه سیک و قت، تام و توالی پادشاهان، باورها اعتقادات، هنر، اوضاع سیاسی و اجتمامی این دوره را شناسایی کرد. در حقیقت می توان گفت سکه ها در هر دوره تاریخی زیان نمادین آن دوره بوده اند.
در این تحقیق نقوش سکه های ساسانی، از نظر ترکیب بندی ویژگی های بصری و جزئیات بررسی و تحلیل شده و علاوه پر مشخصه های اصلی و لایت، چندین وجه مهم در این نقوش دیده می شود که در حقیقت شاخصه های متفاوت آن دوره پادشاهی می باشد. مهارت در نمایاندن صورت به حالت نیم رخ و در برخی مواقع تمام ارائه دقیق و ظرین جزئیات صورت زیورآلات و لباس های ترکیب نوشتار در کنار تصویر و تنوع در به تصویر کشیدن تاج شاهان ساسانی که خونواوری هوشیارانه این دوره تاریخی بوده است. با بررسی بیشتر می توان همه پادشاهان این دوره را شناسایی کرد هنرمندان در این نوره سعی کردند سبکی تجسمی و تصویری با ماهیت شرقی را به تصویر بکشند
از دیگر مواردی که مورد بررسی قرار گرفته، کاربرد این نقوش می باشد تا بتوان از این نقوش در مناسب ترین شیوه طراحی در قالب اطلاعات بصری بهره بیشتری برد دسته بندی و کاربرد این اطلاعات با توجه به تناسب استفاده از این دانه های تصویری متفاوت می باشد. در برخی مواقع این روش اطلاع رسانی اینتو عراقی در قالب تلاتم اعداد و ارقام نقشه و خط سیر تاریخی ارائه شده و یا گاهی به شیوه تصویری و در خدمت هدفی معین در قالب پوستر، نرم افزار و مرکز اطلاع رسانی در فضای موزه شکل می گیرد، که در این روش نگیره اطلاعات به شکل بصری بوده و در ذهن مخاطب ماندگارتر می باشد. در قسمت پروژه ملی به ارائه و بیان دانش های تصویری با استفاده از نقوش سکه های سانی پرداخته شده است
کلید واژگان: سکه، ساسانیان نقش، اینفوگرافیک
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
سکه های ساسانی ۴
فرضیه: ۵
طرح سوالات ۵
روش تحقیق ۵
پیشینه تحقیق ۵
تعریف لغوی سکه ۷
تاریخچه سکه قبل از پیدایش ۷
پیدایش سکه ۱۰
خط ۱۴
اصول فنی ضرب سکه در اولین ضرابخانه های دنیای قدیم ۱۸
ساسانیان ۲۰
طبقات اجتماعی در زمان ساسانیان مردم ایران به چهار گروه تقسیم می شدند ۲۱
زبان های رسمی ۲۹
سکه های ساسانی ۲۹
نقشها ۳۱
خط سکه ها ۳۲
تاریخگذاری سکه های ساسانی ۳۲
نقوش و اجزای رو و پشت سکه های ساسانی روی سکه ها ۳۵
پشت سکه ها ۳۶
نتیجه گیری ۳۹
منابع ۴۱

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها