بررسی ماهیت قتل های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 135 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده:
قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده شود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی به تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست )، رابطه با جنس مخالف و غیره. فنل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه ۵۰۰۰ زنان قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.
کلیدواژه ها: قتل های ناموسی، ناموس، جنسیت، فرهنگ، خشونت

فهرست مطالب
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
۱- مفهوم شناسی قتل های ناموسی ۴
الف) تعریف و تحدید قلمرو ۴
ب) تفکیک قتل های ناموسی از سایر مصادیق مجرمانه ۴
ج) اطلاعات آماری مربوط به قتل های ناموسی ۵
د) پراکندگی جغرافیایی قتل های ناموسی در ایران و جهان ۷
۲- بررسی ماهیت قتل های ناموسی ۷
الف) قتل های ناموسی به مثابه یک پدیده جنسیتی ۸
ب) قتل های ناموسی به مثابه یک پدیده فرهنگی ۱۰
ج) قتل های ناموسی به مثابه یک پدیده مذهبی ۱۲
د) دیدگاه برگزیده با استفاده از رویکرد دادگاه های انگلستان نسبت به پدیده قتلهای ناموسی ۱۳
٣- دیدگاه نظام جهانی حقوق بشر ۱۸
الف) بررسی دیدگاه استاد حقوق بشری نسبت به پدیده قتل های ناموسی ۱۸
یک. فیلمنامه سازمان ملل در مورد قتل های ناموسی ۱۸
دو. اعلامیه منع خشونت علیه زنان ۱۹
سه. کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۲۰
چهار میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۲۱
ب) اقدامات سازمان ملل متحد در مبارزه با قتل های ناموسی ۲۲
۴- راهکارهای پیشنهادی در مبارزه با قتل های ناموسی ۲۴
نتیجه گیری ۲۷
فهرست منابع ۲۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها