بررسی قاعده نفی عسر و حرج- کار تحقیقی حقوق

17 آوریل , 2016 بازدید: 1971 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

مقدمه
قاعده فقهی در واقع عبارتی کوتاه و در عین حال به لحاظ متن و معنا قویم است که جزئیات فراوانی را در بر می‌گیرد .به هر مقدار که حفظ و ضبط قاعده سهل و ممکن است ضبط و حفظ جزئیات بدلیل فراوانی سخت می‌باشد . فقیه با حفظ قواعد فقه که محدود و مشخص است از حفظ جزئیات و وقایع بی‌پایان بی نیاز می‌گردد و همچنین تعمق و تدبر بیشتر در بررسی قواعد فقه موجب درک بهتر فقیه از اسرار و احکام شریعت می‌گردد . عسر وحرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی براحکام و قوانین شرعی موثر است، در نتیجه قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد . در این مقاله مفهوم قاعده مذکور و دلایل آن و رابطه آن باسایر احکام و تکالیف شرعی و خصوصیات و موارد کاربرد آن و همچنین دیدگاههای فقها از جمله امام خمینی (ره) ، مکارم شیرازی ، آخوند خراسانی و شیخ انصاری در خصوص این قاعده مطرح می شود . به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند؛ بدین معنا که مثلاً طبق آیه شریفه (کتب علیکم الصیام)، روزه واجب است ـ چه حرجی و طاقت فرسا باشد و چه نباشد ـ قاعده نفی حرج، این اطلاق را محدود می کند؛ در نتیجه، روزه حرجی واجب نیست .
در کتابهای قواعد و نوشته های فقهی، از این قاعده تحت عنوان «قاعده نفی العسر و الحرج» نام برده می شود. اگرچه این قاعده درابواب مختلف فقه جاری می شود و در موارد زیادی مورد نیاز فقیه است، در کمتر کتابی به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است؛ لذا به نظر می رسد که زوایای گوناگون آن مورد کاوش قرار گیرد
مقدمه
مفهوم قاعده
بررسی نظرات فقها
۱ ـ شیخ انصاری می‌فرماید :
۲ ـ حضرت امام (ره) می فرماید :
۳ ـ حضرت آیه الله موسوی بجنوردی می فرماید :
گستره قاعده:
نظر مرحوم شیخ انصاری:
نظر مرحوم آخوند:
نظر مرحوم امام«ره» :
رابطه عسر و حرج
دلایل قاعده
الف ـ قرآن
ب ـ سنّت
ج – عقل
د ـ اجماع
قلمرو قاعده نفی عسر و حرج
تعارض قاعده عسر و حرج با اخذ مالیات
بند اول: آیا قاعده عسر و حرج با اخذ مالیات تعارض دارد یا خیر؟
موارد خاص عسرو حرج در قانون مالیات ها
مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت؟
پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج
در امور خانوادگی در قانون ایران
شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰
بررسی ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر
بررسی تبصره الحاقی به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر
عسر و حرج در روابط استیجاری
جایگاه قاعده عسروحرج در موارد سقط جنین
۱ . سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف
۲ . حکم سقط جنین حاصل از زنا
۳ . سقط جنین ناقص الخلقه
نتیجه گیری
فهرست منابع ………………………………………………………………..۴۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها