بررسی فقهی و حقوقی خودکشی و معاونت در خودکشی در قوانین موضوعه

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 282 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده
خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیرا بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
۱-۱دعوت به معاونت در خودکشی ۷
۱-۲دعوت به خودزنی منجر به مرگ ۸
۱-۳ تعریف شرکت در جرم ۹
۱-۴ تعریف شرکت در جرم ۱۱
۲-۱خودکشی از دیدگاه حقوق جزای ایران‌ ۱۷
۲-۲ خودکشی از دیدگاه فقه جزایی ۲۲
۲-۳ خودکشی از دیدگاه قرآن کریم(کتاب) ۲۳
۲-۴ خودکشی از دیدگاه احادیث، اخبار و روایات(سنت) ۲۵
۲-۵ خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع) ۲۶
۲-۶ ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام ۲۸
۲-۷ جنایت برخود به صورت عمد ۲۹
۳-۱ جنایت برخود به صورت غیرعمد ۳۰
۳-۲ اکراه برخودکشی ۳۱
۳-۳ بررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری ۳۲
نتیجه ۴۶
فهرست منابع ۴۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها