بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

12 جولای , 2018 بازدید: 507 دسته: قیمت: 11800 تومان 11000 تومان

مقدمه
بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی- اجتماعی خاص در مقابل آنها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در پنج قرن اخیر، افکار غلط و خرافات در مورد این بیماریها را کنار گذاشته و نشان داده اند که اولاً بیماری های روانی، قابل پیشگیری بوده و ثانیاً در صورتی که مانند سایر بیماریها به موقع تشخیص داده و تحت درمان قرار گیرند به همان نسبت از فرض شدن و عوارض آنها کاسته خواهد شد.
در راستای همین ایده، بهداشت روانی که جزئی از بهداشت عمومی محسوب می شود به پیگیری موارد زیر می پردازد.
– افزایش سطح بهداشت روانی از طریق ارتقاء آگاهی های جامعه در مورد بیماری های روانی
– شناسایی و تشخیص زودرس اختلالات روانی و درمان آنها
– پیشگیری از عوارض و عود بیماری و توانبخش بیماران
– پیشگیری از بروز بیماریهای روانی از طریق پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی
فهرست مطالب

مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
ضرورت و اهیمت تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۶
فرضیه های پژوهش ۶
اهداف پژوهش (هدف کلی- هدف جزئی) ۷
هدف جزئی ۷
تعاریف و مفاهیم ۷
تعاریف عملیاتی ۹
مقدمه ۱۲
کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری ۱۳
مفهوم شناسی و سلامت روانی ۱۶
سلامت و بهداشت روان از نظر اسلام ۱۹
آیات قرآنی بر بهداشت روانی ۲۰
منشا دین و برخی از مفاهیم و نمادهای مذاهب ابتدایی ۲۱
دین و انتظار بشر از آن ۲۲
دین ۲۳
تعریف دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۲۴
دیدگاههای عمده در باب انتظار بشر از دین ۲۷
آراء اندیشمندان غربی در باب کارکردهای دین ۲۹
آثار و برکات عبودیت و بندگی (معتقد بودن به اعتقادات مذهبی) ۳۳
کارکردهای دین ۳۴
رفتار مذهبی از دید روانشناسان ۳۵
تاریخچه بررسی های روان شناختی رفتار مذهبی ۳۶
سلامت و بهداشت روان ۳۸
مکاتب بهداشت روانی ۴۱
نظر دانشمندان اسلامی درباره نفس (روان) ۴۳
بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی ۴۴
مکتب زیست گرایی ۴۴
مکاتب روانکاوی ۴۶
کارل گوستا و یونگ ۴۷
اریک اریکسون ۴۸
اریک فرام ۴۹
مکتب انسان گرایی ۴۹
کارل راجرز Carl Rogers ۵۰
آبراهام فرلو Abraham Moslow ۵۱
مکتب رفتار گرایی ۵۱
بی- اف- اسکینر Skinner ۵۲
مکتب شناخت گرایی ۵۲
ویلیام گلاسر William glasser ۵۳
آلبرت الیس Albert Elis ۵۴
مکتب هستی گرایی ۵۵
ویکتور فرانکل Victor Frankl ۵۵
تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری ۵۶
اصول بهداشت روانی ۵۸
اسلام و راه حل هایی درباره برخی از مشکلات روانی ۵۹
فراموشی ۵۹
شیوه های پیشگیری و درمان افسردگی ۶۴
بهینه سازی روابط خانوادگی ۶۴
ابراز محبت ۶۵
عقده حقارت ۶۸
کارل یونگ می گوید ۷۱
توکل (دعا و نیایش) ۷۳
افزایش اعتماد به نفس ۷۳
اعتقاد به هدفمندی جهان ۷۶
توجه به جنبه های مثبت زندگی ۷۶
کرامت انسان بر اساس کنترل نفس ۷۸
سوابق پژوهش ۷۹
نتایج پژوهش اعتقادات مذهبی و سلامت روان در خارج از کشور ۷۹
روش تحقیق ۸۷
جامعه آماری ۸۷
نمونه آماری ۸۸
روش نمونه گیری ۸۸
ابزار تحقیق ۸۸
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۸۹
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (داده ها) ۹۰
بخش اول آمار توصیفی ۹۲
بخش دوم آمار استنباطی ۹۷
بحث و نتیجه گیری ۱۰۲
محدودیت پژوهشی ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۵
منابع۱۰۸

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها