بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن

21 نوامبر , 2018 بازدید: 761 دسته: قیمت: 15000 تومان 10000 تومان

چکیده
در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه خواهیم داشت . برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با شرب خمر خواهیم پرداخت. آشنا شدن با اصطلاحات حقوقی و مفاهیم فقهی میتواند راهگشای ما در اقیانوس پهناور علم فقه و حقوق گردد . در بخش دوم به بررسی اکراه و شرب خمر خواهیم پرداختیم و به دلیل زیاد بودن تعداد مراجع و البته یکسانی و همگونی نظرات و هچنین پرهیز از زیاده گویی در پژوهشمان ، از نظریات فقهی مرجع عالی قدر جناب آیت الله بهجت بهره مند شدیم . پس از بخشهای اول و دوم که مبانی نظری تحقیقمان را شامل میشود ، به بررسی عملی شرب خمر یا همان قضاوت قاضی و مبانی تصمیم گیری مربوطه به آن خواهیم پرداخت . در بخش چهارم و در پایان نگاهی گذرا بر چرایی و تاریخچه ای کوتاه حرام اعلام شدن شراب در دین اسلام خواهیم داشت .
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول ۳
کلیات تحقیق ۳
تعریف اصطلاحات و بررسی حقوقی شرب خمر ۴
اضطرار در استعمال ۷
اثبات شرب خمر ۷
حد شرب مسکر ۸
کیفیت اجرای حد شرب خمر ۹
عدم تعدد حد ۹
مسؤولیت ۱۰
تکرار شرب خمر ۱۲
سقوط حد ۱۲
بخش دوم ۱۳
بررسی فقهی ۱۳
برسی فقهی اکراه در شرب خمر و حد آن ۱۴
فصل اول ۱۴
۳٫ برداشته شدن مجازات: ۱۹
شروط اکراه: ۱۹
فصل دوم ۲۸
حد شرب مسکر و فقاع ۲۸
عصیر عنبى و انگور ۲۹
اکراه و اضطرار ۲۹
غیر بالغ و جاهل به تحریم ۳۰
۲٫ ثبوت شرب خمر ۳۰
اثبات با اقرار ۳۱
تعدّد شرب خمر ۳۲
ارتداد مستحلّ ۳۲
حکم فروشنده خمر ۳۳
تتمه ۳۴
دیه آن چه که خطا کند و امثال آن ۳۴
زدن بیشتر از حدّ به امر حاکم ۳۵
اگر زننده بیشتر بزند با عدالت حاکم ۳۶
اگر زیادتى از هر دو باشد ۳۶
بخش سوم ۳۷
علم قاضی در جرم ۳۷
مستندات‌ علم‌ قاضی‌ در جرم‌ شرب‌ خمر ۳۸
بخش چهارم ۴۸
حرمت خمر ۴۸
نص صریح قرآن در مورد شرب خمر ۵۱
اعلان تحریم و حد شرب خمر ۵۱
منابع ۵۷

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها