بررسی جرم پولشویی و مجازات پیش بینی شده آن

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 217 دسته: قیمت: 15000 تومان

چکیده:
در جرایم پولشویی و اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطح گسترده، دو شاخص است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید بر هم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان مللف به برخی از مهم ترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم پولشویی (اقتصادی) پرداخته است.
پولشویی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد فن آوری جدید راه های نوینی را برای مخفی کردن منشاء وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است . پول شویی فرایندی را ترسیم می کند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال محجرمانه تطهیر می شوند به گونه ای که پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثری از جرم منشاء تنبدیل می شود .امروزه تحولات شگرفتی که در نظام پولی وبانکی جهانی بواسطه انقلاب فن آوری اطلاعات وارتباطات به وجود آمده است ،که باعث به وجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی ، به نام پول شویی الکترونیکی شده است.که به دلیل ابعاد بسیار مخرب ان در سطح ملی وبین المللی توجه نظام های اقتصادی ، سیاسی وحقوقی کشور ها را به خود معطوف کرده است.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
الف) مفهوم و آثار پول‌شویی ۴
ب) سیاست جنایی ایران در قبال پول‌شویی ۸
سیاست پیش‌گیرانه ۹
سیاست کیفری ایران در مورد پول‌شویی ۱۰
پیشگیری از پولشویی ۱۰
بند اول.تعدیل قاعده رازداری بانکی: ۱۱
بند دوم:جلوگیری از وقوع جرایم منشاء ومقدم : ۱۲
بررسی اقدامات پیشگیرانه قانون مبارزه با پولشویی ایران ۱۴
نواقص وکم وکاستی های اقدامات پیشگرانه کیفری ۱۸
مزایای الزامات مبارزه با پولشویی : ۱۹
بند اول :مبارزه با فساد وجنایت : ۱۹
بند دوم: افزایش ثبات بانک ها وموسسات مالی واعتباری : ۲۰
بند سوم: تشویق به توسعه اقتصادی: ۲۰
مراجع کیفری- قضایی ۲۱
نظام مجازات‌ها ۲۲
وضعیت پولشویی در ایران ۲۳
پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی ۲۴
رفع تعارض منافع ۲۷
ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی ۲۸
اشاره: ۳۱
کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری ۳۳
الف- خصوصی سازی: ۳۳
ب- آزادسازی و کاهش انحصار دولتی: ۳۶
اعلام دارایی ۳۸
نتیجه ۴۱
منابع ۴۲

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها