بررسی جرم پولشویی و مجازات پیش بینی شده برای آن

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 87 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان

چکیده:
در جرایم پولشویی و اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطح گسترده، دو شاخص است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید بر هم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان مللف به برخی از مهم ترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم پولشویی (اقتصادی) پرداخته است.
پولشویی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد فن آوری جدید راه های نوینی را برای مخفی کردن منشاء وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است . پول شویی فرایندی را ترسیم می کند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال محجرمانه تطهیر می شوند به گونه ای که پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثری از جرم منشاء تنبدیل می شود .امروزه تحولات شگرفتی که در نظام پولی وبانکی جهانی بواسطه انقلاب فن آوری اطلاعات وارتباطات به وجود آمده است ،که باعث به وجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی ، به نام پول شویی الکترونیکی شده است.که به دلیل ابعاد بسیار مخرب ان در سطح ملی وبین المللی توجه نظام های اقتصادی ، سیاسی وحقوقی کشور ها را به خود معطوف کرده است.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
الف) مفهوم و آثار پول‌شویی ۳
سیاست پیش‌گیرانه ۷
پیشگیری از پولشویی ۱۱
بند اول.تعدیل قاعده رازداری بانکی: ۱۲
بند دوم:جلوگیری از وقوع جرایم منشاء ومقدم : ۱۳
بررسی اقدامات پیشگیرانه قانون مبارزه با پولشویی ایران ۱۵
نواقص وکم وکاستی های اقدامات پیشگرانه کیفری ۱۷
مزایای الزامات مبارزه با پولشویی : ۱۸
بند اول :مبارزه با فساد وجنایت : ۱۹
بند دوم: افزایش ثبات بانک ها وموسسات مالی واعتباری : ۱۹
بند سوم: تشویق به توسعه اقتصادی: ۱۹
مراجع کیفری- قضایی ۲۰
نظام مجازات‌ها ۲۱
پولشویی و فساد اقتصادی ۲۲
وضعیت پولشویی در ایران ۲۲
عناصر تشکیل دهنده جرم ۲۳
شرایط مقدماتی ۲۵
ضرورت وجود جرم قبلی ۲۵
خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ۲۶
خصوصیات مرتکب جرم ۲۹
شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها ۳۵
افتتاح حساب با هویت مجعول ۳۶
معاملات کلان از طریق نزیکان ۳۶
وام های صورری و دروغین ۳۷
نقل و انتقال الکترونیکی و استفاده از کارتهای هوشمند ۳۹
شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی ۴۳
قاچاق پول ۴۳
استفاده از کازینو ها ۴۴
استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه ۴۵
۴-۳ استفاده از بازار هنر و عتیقه جات و جواهرات ۴۶
استفاده از متخصصان حرفه ای ۴۷
نتیجه ۴۹
نتیجه گیری ۵۰
منابع ۵۳

25000 تومان 19000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها