بررسی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس

7 آگوست , 2019 بازدید: 480 دسته: قیمت: 20000 تومان

چکیده
در حقوق جزای اختصاصی هدف مفتن از جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر حمایت از منزل و حریم خصوصی افراد و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد است که ارتباط مستقیم با آرامش روحی و جسمی ساکنان منازل دارد . البته این جرم به علت ارتباط بسیار نزدیکی که با ارتکاب جرایم علیه اموال دارد در تعدادی از کشور هاجزء جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است در طول تاریخ همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است، دین مبین اسلام و معصومین در روایات و احادیث مختلف به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحبخانه بر حذر داشته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها اصلی که به حرمت منازل اشخاص پرداخته اصل ۲۲ قانون اساسی می باشد و مقشن نیز در ضمانت کیفری آن مواد ۱۹۴ و ۸۰ برای مرتکبین جرم مجازات پیش بینی نموده است. هم اکنون در قوانین کیفری انگلیس این جرم که تحت عنوان چرم بر گلری می باشد در سه قانون سرقت تعریف گردیده است که شامل قانون سرقت ۱۹۹۸ و قانون سرقت ۱۹۷۸ و قانون سرقت می باشد۱۹۹۹ که حدود و ثغور آن و حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید.
کلید واژه: منزل، ورود غیر قانونی ، صاحب منزل بدون اجازه و رضاء
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
تعریف منزل و دسته بندی آن ۴
جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر در حقوق ایران ۷
تعریف جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر در حقوق انگلستان ۹
مبانی فقهی جرم ورود به منزل غیر در حقوق ایران ۱۰
کلام فقها ۱۶
مبانی حقوقی جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس ۱۹
حرمت مسکن در قانون اساسی ۱۹
حرمت مسکن در حقوق انگلیس ۲۰
ارکان تشکیل دهنده جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس ۲۳
رکن قانونی ۲۴
بند اول : رکن قانونی جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط افراد عادی ۲۴
بند دوم : رکن قانونی جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط مامورین دولتی ۲۵
بند سوم : موارد قانونی ورود به منزل غیر در حقوق ایران ۲۶
ورود به منزل مطابق قانون آئین دادرسی کیفری ۲۶
مجازات ها و صلاحیت دادگاه ۳۰
مجازات جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط مامورین دولتی ۳۱
معافیت از مجازات ۳۲
مجازات جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر در حقوق انگلیس ۳۵
نتیجه گیری ۳۶
منابع ۴۰

20000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها