بررسی تطبیقی وضعیت شغلی زنان در ایران – ترکیه و عربستان

23 ژوئن , 2020 بازدید: 110 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن‏فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می‏شود. توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوت‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوت‏های تشریعی سبب می‏شود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏گردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمی‏شود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان می‏دهد که این امر هر چند دارای ویژگی‏ها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابل‏انکاری نیز می‏باشد.
کلید واژه: اشتغال، زنان، جامعه، فرهنگ، ایرن، ترکیه، عربستان
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدّمه ۳
نظر اندیشمندان مسلمان در مورد اشتغال زنان ۴
اصول حاکم بر شخصیت زن ۷
خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد ۹
ادلّه مخالفان اشتغال زنان ۱۱
ادلّه موافقان اشتغال ۱۳
الف. جواب به ادلّه مخالفان ۱۳
ب. ادلّه موافقان بر اشتغال ۱۴
سابقه اشتغال زنان ۱۶
دلایل عمده اشتغال زنان امروزی در غرب ۱۷
الف. منفی بودن درصد رشد جمعیت در اکثر کشورهای غربی؛ ۱۷
ب. ابتلا به فرهنگ مصرف‏گرایی. ۱۷
اشتغال زنان در ترکیه ۱۷
تاریخچه‌ای از وضعیت اشتغال زنان در ترکیه ۱۸
چرا زنان بیشتری باید کار کنند؟ ۱۹
محدودیت‌های اشتغال زنان ترکیه ۲۰
کمپین اشتغال زنان ۲۰
گروه‌های هدف کمپین ۲۱
وضعیت اشتغال زنان در عربستان ۲۲
پیامدهای اشتغال ۲۴
پیامدهای منفی ۲۵
ارزیابی برایند پیامدها ۲۹
نتیجه ۳۰
منابع ۳۳

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها