بررسی تطبیقی نحوه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی در ایران و ۳ کشور ترکیه، آلمان و آمریکا

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 189 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان

چکیده
تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که در نظام‎های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود، چراکه جایگاه و ساختار مرجع مفسّر قانون اساسی از اندیشه و پیشینه سیاسی هر حکومت سرچشمه می‌گیرد، و بر رویکردهای تفسیری مرجع به شدّت تأثیر می‌گذارد. این مراجع تفسیری را می‌توان در سه دسته قضایی، قانونی و دکترین طبقه‌بندی کرد که از میان آن‌ها آرای دو دسته نخست الزام‌آور و آرای مشورتیِ قضایی و قانونی به همراه دکترین غیر الزام‌آور محسوب می‌شوند
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می باشد. ۴
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می باشد. ۴
تعداد و شرایط اعضاء ۵
نحوه تشکیل ۶
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ۶
دیوانعالی ایالات متحده آمریکا ۶
دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال ۶
دادگاه قانون اساسی ترکیه ۷
صلاحیت نهاد ۷
امکان جمع عضویت با سایر مشاغل ۷
استقلال ۸
درخواست کننده رسیدگی(خواهان) ۸
پانویس ۱۳
فهرست منابع: ۱۵

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها