بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال جرم پولشویی

3 فوریه , 2019 بازدید: 592 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان

چکیده
مقاله با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد. از بین اقسام سیاست جنایی آنچه که بیشتر مدنظر نگارنده بوده سیاست جنایی تقنینی و قضایی با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی می باشد. در سالهای اخیر تالیفات زیادی در زمینه جرم پولشویی صورت گرفته که البته با توجه به موخر التصویب بودن قانون مبارزه با پولشویی ضرورت واکاوی جرم مذکور مشخص می گردید. البته با توجه به تشابه و تجانس بسیاری که میان نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، نگارنده به منظور بررسی تطبیقی، تحلیل مقررات کشور اخیر را برگزیده است.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۱
تعیین مفاهیم ۵
سیاست جنایی ۵
جرایم اقتصادی ۹
پولشویی ۱۰
الف: عواید حاصل از جرم ۱۰
نتیجه گیری ۱۱
حقوق ایران ۱۵
حقوق فرانسه ۱۶
ج: تفاوت پولشویی و اختفای پول ۱۹
سابقه موضوع ۲۵
بند دوم: تحولات قوانین مربوط به پولشویی ۳۳
ب: فرانسه ۳۵
ویژگی های پولشویی ۳۷
بند اول: مسبوق بودن به وقوع جرم ۳۷
رکن قانونی جرم پولشویی در حقوق ایران بند اول: ضرورت جرم انگاری ۴۱
رکن مادی جرم پولشویی در حقوق فرانسه ۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۷
منابع ۵۲

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها