بررسی استفاده از انرژی خورشیدی و نیروگاه های خورشیدی

۱۱ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 525 دسته: قیمت: 6500 تومان

انواع نیروگاه‌هایی که در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند عبارتند از:
۱٫ نیروگاههای بخاری
۲٫ نیروگاههای آبی
۳٫ نیروگاههای گازی
۴٫ نیروگاههای سیکل ترکیبی
۵٫ نیروگاههای اتمی
۶٫ نیروگاههای خورشیدی
۷٫ نیروگاههای بادی
۸٫ نیروگاههای پمپ ذخیره ای
۹٫ نیروگاههای جذرو مدی دریا
۱۰٫ نیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال)
۱۱٫ نیروگاههای موجی (موج دریا)
۱۲٫ نیروگاههای دیزلی
۱۳٫ نیروگاههای مگینتوهیدرودینامیکMHD
۱۴٫ نیروگاههای بیوماس
به طوری که از نام این نیروگاهها بر می‌آید هریک ازآنها برای تولید برق، فن آوری ویژه ای دارند که درجای خود توضیح خواهیم داد. در حال حاضر انواع نیروگاههایی که در کشور ما ایران دردست بهره برداری قراردارند عبارتند از: نیروگاههای آبی، گازی، دیزلی، بادی، خورشیدی، سیکل ترکیبی و به زودی نوع اتمی آن نیز شروع به کارخواهد کرد. ولی قبل از هر چیز بهتراست کمی درباره کاربردهای گوناگون انرژی ها و تبدیل آنها به انرژی برق و روشهای تولید آن سخن بگوییم.
استفاده از انرژیهای خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظربوده است. مطالعات گوناگونی برای تغییر شکل انرژی، به طوری که به کارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این کوشش ها، انرژی الکتریکی است که ازتبدیل سایر انرژی ها به دست می آید.
فصل ۱- انرژی خورشیدی ۴
۱-۱- از صنعت برق چه میدانیم: ۵
۱-۲- تعریف انرژی خورشیدی ۱۰
۱-۳- کاربردها فن آوری استفاده از انرژی خورشیدی ۱۱
۱-۳-۱- سیستمهای خورشیدی ۱۱
۱-۳-۲- سیستمهای حرارتی و برودتی خورشیدی ۱۱
۱-۴- فن آوریهای جدید ۱۲
۱-۴-۱- سیستمهای فتوولتائیک ۱۲
۱-۴-۲- سیستم های آبگرم خورشیدی ۱۳
۱-۴-۳- سیستمهای خوراک پز خورشیدی ۱۳
۱-۴-۴- سیستمهای خشک کن خورشیدی ۱۳
۱-۴-۵- سیستمهای تولید فضای سبز ( گلخانه ها) ۱۵
۱-۴-۶- برجهای نیرو و نیروگاههای خورشیدی ۱۶
۱-۵- تولید برق بدون مصرف سوخت ۱۶
۱-۵-۱- عدم احتیاج به آب زیاد ۱۶
۱-۵-۲- عدم آلودگی محیط زیست ۱۶
۱-۵-۳- استهلاک کم و عمر زیاد ۱۷
۱-۵-۴- عدم احتیاج به متخصص ۱۷
۱-۵-۵- احتیاج کم به لوازم یدکی ۱۷
۱-۶- هزینه تامین نیروگاه خورشیدی ۱۸
۱-۶-۱- سیستمهای تهیه آب شیرین خورشیدی و دستگاه های تقطیر ۱۸
۱-۶-۲- گرمایش و سرمایش ساختمانها ( خانه های خورشیدی ) ۱۹
فصل ۲- نیروگاه های خورشیدی ۲۱
۲-۱- انرژی خورشید: ۲۳
۲-۲- انواع کلکتورهای خورشیدی ۲۴
۲-۲-۱- کلکتورهای مسطح خورشیدی ۲۴
۲-۲-۲- کلکتورهای متمرکز کننده ۲۴
۲-۳- تاریخچه ساخت نیروگاه های خورشیدی ۲۸
۲-۳-۱- نیروگاه خورشیدی جورجیای ( kw400) : 28
۲-۴- اطلس تابش نور خورشید در کشور ایران. ۳۰
۲-۵- فتوولتائیک چیست؟ ۳۱
۲-۵-۱- مقدمه ۳۱
۲-۵-۲- کاربرد سیستم های فتوولتائیک را می توان بصورت: ۳۲
۲-۶- نیروگاه های خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی ۳۲
۲-۶-۱- کاربرد و مزایا ۳۳
۲-۶-۲- وضعیت فن آوری. ۳۴
۲-۷- نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی ۳۶
۲-۷-۱- تعریف ۳۶
۲-۷-۲- کاربرد ۳۶
۲-۸- مزایای انرژی خورشیدی از دیدگاه کلی ۳۹
۲-۹- گفتگو با دکتر یعقوبی: ۴۱
۲-۹-۱- اهمیت بحث انرژی در چیست و موضوعات قابل بررسی در این زمینه کدامند؟ ۴۱
۲-۹-۲- وضعیت انرژی را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ ۴۱
۲-۹-۳- پتانسیلهای بهرهگیری از انرژی خورشیدی را درکشور چگونه ارزیابی میکنید؟ ۴۲
۲-۹-۴- آیا استفاده از سیستمهای خورشیدی توجیهاقتصادی دارد؟ ۴۲
۲-۹-۵- نظر درباره جلسه با دکتر بهادرینژاد ۴۳
۲-۹-۶- مشکلات مربوط به همگانی کردن استفاده از انرژی خورشیدی کدامند؟ ۴۳
۲-۹-۷- چه نظرات و پیشنهاداتی در مورد انجمن انرژی خورشیدی ایران دارید؟ ۴۴
۲-۹-۸- پیشنهاد شما برای آینده انرژیهای تجدیدپذیر ۴۴
۲-۱۰- گفتگو با دکتر بهادری نژاد ۴۶
۲-۱۱- گفتگو با دکتر کعبی نژاد ۴۹
۲-۱۲- ساخت سلولهای پلاستیکی و بادوام و ارزان توسط دانشمندان دانمارک ۵۲
۲-۱۳- چین به دنبال پیشروشدن در زمینه مصرف انرژی جایگزین در پنج سال آینده است ۵۴
۲-۱۴- استفاده از انرژی خورشیدی در جوامع روستایی و عشایری. ۵۵
۲-۱۴-۱- شبکه طالقان ۵۶
۲-۱۴-۲- روشنایی معابر ۵۸
۲-۱۴-۳- شبکه ساخت داخل کشور ۵۹
فصل ۱-

6500 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها