بررسی ارکان بزه کلاهبرداری

7 آگوست , 2019 بازدید: 250 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند.از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود،تحولات‏ اجتماعی در تغییر چهره‏های مختلف‏ کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم‏ است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند در این تحقیق به بررسی ارکان بزه کلاهبرداری می پردازیم..
کلید واژه: کلاهبرداری ، بزه، اختلاس، ارکان
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه: ۴
مبحث اول: بحث و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری: ۵
رکن روانی کلاهبرداری: ۶
اغفال مجنی علیه(مالباخته) ۹
موضوع ۱۰
نتیجه مجرمانه ۱۱
اول-تسلیم ۱۱
دوم-تصرف ۱۲
رابطه سببیت ۱۲
سوم-مجازات ۱۳
۱-مجازات اصلی‏ الف-کلاهبرداری ساده ۱۳
۲- مجازات تبعی و تکمیلی ۱۴
مبحث دوم: حق مالکیت ۱۴
بخش اول : کلاهبرداری ۱۵
عنصر مادی : ۱۵
بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی ۱۶
امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی : ۱۷
نکات : ۲۰
گفتار هفتم: قانون نحوه صدور سند رسمی برای املاکی دچار حوادث غیرمترقبه شدند( م ۱۵) ۲۰
عنصر مادی : ۲۰
نکات موجود در ماده : ۲۱
مبحث سوم: اص قانونی ۲۱
سوء نیت عام ۲۷
سوءنیت خاص ۲۹
انگیزه ۳۰
رفتار مادی یا فیزیکی ۳۱
در تدلیس مدنی ۳۲
شرایط و اوضاع و احوال لازم ۳۴
متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند ۳۴
رابطه سببیت ۳۶
تعلق مال برده شده به دیگری ۳۸
اصل قانونی ۳۸
مبحث سوم: ۳۹
عنصر روانی ۳۹
عنصر مادی ۴۰
وسایل متقلبانه ۴۱
بند ۱: مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب ۴۱
بند ۲ ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی ۴۱
بند ۳ امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم ۴۲
بند ۴: امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذه شده است. ۴۲
بند۵): فریفتن به وجود سند تعهدآور یا مفاصا حساب جعلی ۴۳
بند ۶): تصرف در اموال غیر بدون اجازه ۴۳
الف) تصرف در مال منقول یا غیر منقول ۴۴
ب) فقدان مالکیت با اجازه تصرف یا سوء استفاده از چنین حقی بر فرض وجود ۴۴
بند ۷: اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع ۴۶
نتیجه گیری : ۴۷
منابع : ۴۹

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها