بررسی آثار و احکام اموال مشاع در فقه و حقوق ایران

7 آگوست , 2019 بازدید: 534 دسته: قیمت: 13000 تومان

چکیده
یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است ، مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری به وجود می آید و موضوع آن هم عین ، منافع و حقوق است . اختلاط و امتزاجی که بین سهم شرکاه وجود دارد باعث می شود که مالک این نوع از مال آزادی که یک مالک مال مفروز دارد نداشته باشد و محدودیت هایی برای مالک این نوع از مال ایجاد شود و در برخی از موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک این نوع از مال در گرو خواست ، اراده و اذن شرکاء دیگر قرار گیرد و مالک برای تصرف در مال خود نیاز به اذن شرکاء دیگر پیدا کند و این مسئله هم باعث بروز مشکلاتی شود که شرکاء را به تقسیم و افراز مال مشترک یکشاند.
کلید واژه: مالکیت، مشاع، تصرف، مالک، تقسیم
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
مفهوم مال ۳
مشاع و مفروز ۵
جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۶
انواع اشاعه ۸
انواع اشاعه ۱۰
اشاعه در اعیان ۱۱
اشاعه در منفعت ۱۱
اشاعه در حقوق مالی ۱۳
اشاعه در حقوق معنوی ( مالکیت فکری ) ۱۴
احکام ( وضعیت های ) اموال مشاع ۱۵
تعریف و انواع تصرف ۱۶
بند اول – تعریف تصرف ۱۶
بند دوم – انواع تصرف تصرف در اموال مشاع پر دو گونه است ۱۶
تصرف مادی و مصادیق آن ۱۷
نتیجه گیری ۲۳
منابع و ماخذ ۲۸

13000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها