بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۲۸ مهر , ۱۳۹۵ بازدید: 1037 دسته: , قیمت: 10000 تومان 9000 تومان

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .
در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – ۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند ، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن ، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است ؛ مهم ترین ناهنجاری های موجود در IPO ” افت قیمت در بلند مدت ، ارزش گذاری زیر قیمت و عرضه های عمومی اولیه داغ ” می باشند که به بیان ساده تر ” بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق ” می باشند . با توجه به این که ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت ، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند ؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد :
– انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟
– آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است ؟
– آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، افت قیمت در بلند مدت است ؟
نتایج تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران ، به هیچ وجه ارزان فروشی سهام عرضه اولیه مشاهده
نمی شود بلکه در ارتباط با IPO گران فروشی صورت می گیرد ؛ همچنین افت قیمت سهام عرضه عمومی اولیه در بلند مدت با وقفه زمانی ۶ ماه پس از IPO ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در زمان اولین عرضه به بورس بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس ، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد ، پس از شش ماه ظهور می نماید . نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده ، دال بر ارتباط میان صنعت و ارزان فروشی سهام IPO است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از IPO ( به عنوان شاخص کیفیت ، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در
بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام عرضه عمومی اولیه در بلند مدت رابطه وجود دارد .
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات ۱
۱ـ۱ـ مسئله پژوهش ۲
۱ـ۲ـ پرسش های پژوهش ۲
۱ـ۳ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن ۲
۱ـ۴ـ فرضیات پژوهش ۲
۱ـ۵ـ تعاریف عملیاتی ۳
۱ـ۶ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند ۳
۱ـ۷ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش ۴
۱ـ۷ـ۱ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن ۴
۱ـ۷ـ۲ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه ۴
۱ـ۷ـ۳ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار) ۴
۱ـ۷ـ۴ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری ۸
۲ـ۱ـ مقدمه ۹
۲ـ۲ـ نهادهای مالی ۹
۲ـ۳ـ بازار پول و سرمایه ۱۰
۲ـ۳ـ۱ـ بازار پول ۱۰
۲ـ۳ـ۲ـ بازار سرمایه ۱۱
۲ـ۴ـ بازار اولیه و ثانویه ۱۱
۲ـ۴ـ۱ـ بازار اولیه ۱۱
۲ـ۴ـ۲ـ بازار ثانویه ۱۲
۲ـ۵ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل ۱۲
۲ـ۵ـ۱ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار ۱۲
۲ـ۵ـ۲ـ بازار غیرمتشکل (خارج از بورس ) ۱۲
۲ـ۶ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور ۱۳
۲ـ۷ـ عرضه عمومی اولیه ۱۶
۲ـ۸ـ اعضای تیم IPO 19
۲ـ۹ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه ۲۱
۲ـ۹ـ۱ـ روش ثبت دفتری ۲۲
۲ـ۱۰ـ فرایند ثبت دفتری ۲۳
۲ـ۱۱ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه ۲۵
۲ـ۱۲ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ۲۷
۲ـ۱۲ـ۱ـ افت قیمت در بلند مدت ۲۷
۲ـ۱۲ـ۲ـ ارزش گذاری زیر قیمت ۳۱
۲ـ۱۲ـ۳ـ عرضه عمومی اولیه داغ ۳۸
۲ـ۱۳ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۳۹
فصل سوم- روش تحقیق ۴۴
۳ـ۱ـ مقدمه ۴۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری ۴۵
۳ـ۳ـ نمونه آماری ۴۷
۳ـ۴ـ چهارچوب مفهومی تحقیق ۴۷
۳ـ۵ـ متغیرهای تحقیق ۴۸
۳ـ۵ـ۱ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت ۴۸
۳ـ۵ـ۲ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت ۵۳
۳ـ۶ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها ۵۴
۳ـ۷ـ روایی داده ها ۵۵
۳ـ۸ـ پایایی داده ها ۵۵
۳ـ۹ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۴ـ۱ـ مقدمه ۶۰
۴ـ۲ـ توصیف داده ها ۶۰
۴ـ۳ـ آزمون نرمال بودن داده ها ۶۱
۴ـ۴ـ آزمون فرضیات ۶۲
۴ـ۴ـ۱ـ فرضیه اول: ۶۲
۴ـ۴ـ۲ـ فرضیه دوم: ۶۵
۴ـ۴ـ۳ـ فرضیه سوم: ۸۰
۴ـ۵ـ خلاصه فصل ۸۶
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری ۸۸
۵ـ۱ـ مقدمه ۸۹
۵ـ۲ـ خلاصه ۸۹
۵ـ۳ـ متغیرهای تحقیق ۹۰
۵ـ۴ـ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات ۹۱
۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق ۹۳
۵ـ۶ـ پیشنهادها ۹۴
۵ـ۶ـ۱ـ پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق ۹۴
۵ـ۶ـ۲ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۹۴
۵ـ۷ـ خلاصه فصل ۹۵
ضمائم ۹۶
پیوست ۱ ۹۷
پیوست ۲ ۹۸
پیوست ۳ ۹۹
پیوست ۴ ۱۰۳
پیوست ۵ ۱۰۹
پیوست ۶ ۱۱۴
پیوست ۷ ۱۱۸
پیوست ۸ ۱۲۳
پیوست ۹ ۱۲۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۶
منابع فارسی : ۱۳۷
منابع لاتین : ۱۳۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها