اومانیسم

7 می , 2020 بازدید: 69 قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۲
تعریف اومانیسم ۲
واژه شناسی و مفهوم شناسی اومانیسم ۳
علل گستردگی معنای اومانیسم ۶
انگیزه های پیدایش اومانیسم ۱۰
اقسام اومانیسم ۱۱
اومانیسم رنسانس ۱۳
اومانیسم در دوره رنسانس ۱۴
مواضع اومانیسم سکولار ۱۴
منابع ۱۷

مقدمه
اومانی رویکرد غالب تفکر غرب و اروپا است. البته خاستگاه ظهور آن هی اروپاست که در اثر عواملی چند به تدریج نشانه های پیدایی آن آشکار می شد. اما آنچه مسلم است آن که اومانیسم
جریان فکری است که ابندا در حوزه ی ادبیات ظهور کرد و سپس وارد سایر حوزه ها گردید. اومانیسم به معنای انسان محوری و انسان گرایی به دو شکل وجود یافت، یکی آن که به شکل جریان اندیشه و فکر بود که در حوزه های علمی ادبی وارد شد و شکل دیگر آن به صورت مکتبی خاص در ایتالیا در قرن چهاردهم ظهور کرد و انسان و توانایی های او را در کانون توجهات خود قرار داد. آنان بر توانایی ها و قابلیت های انسان توجهی بیش از حد معمول داشتند.
حال با این توصیفات، ما در این فصل ابتدا به مفهوم شناسی اومانیسم می پردازیم و سپس مؤلفه های او مائی سکولار را بیان خواهیم کرد. مبحث بعد، چگونگی رابطه اومانی را با دیگر زیرساخت های دنیای فکری غرب و نیز مکاتب آن توضیح می دهد. (ناگفته نماند که اومانیسم
خود یکی از زیرساخت های فکری-ارزشی دنیای جدید است و در نهایت نگرش پیروان اومانیم به انسان را تشریح می کنند .

9000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها