اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف (درس حفاظت ایمنی و استانداردهای بیمارستانی)

4 مارس , 2019 بازدید: 678 دسته: قیمت: 25000 تومان

پیشگفتار:
امروزه با توجه به پیشرفت های چشمگیر در امور صنعتی و امکان استفاده از وسایل مدرن جهت استفاده از نیروی برق و ماشین آلات، تماس با جریان برق و غیره انسان را در برابر حوادث بی شماری قرار داده است. همه ساله میلیونها حادثه در دنیا اتفاق می افتد. بعضی منجر به مرگ و گروهی موجب رنج و درد می گردد. حوادث به طور غیر قبولی از نظر انسانی و اقتصادی گران تمام می شوند و تجربه نشان داده که غیبت های کاری ناشی از خسارت و بیماری باعث از دست رفتن زمان بیشتری نسبت به اعتصاب و یا نزاع های صنعتی در کشورهای غربی گردیده است.
بررسی ها نشان داده که حوادث ناشی از الکتریسیته بسیار جدی بوده و تقریبا در هر ۳۰ حادثه برقی یک حادثه منجر به فوت وجود دارد. در صورتی که برای حوادث دیگر در هر ۳۳۰ حادثه یکی منجر به فوت می گردد و این نشانگر پر مخاطره بودن کارهای برقی نسبت به حرفه های دیگر است. همانطوری که گفته شد بهای یک حادثه را می توان در هر دو مورد اقتصادی و انسانی برآورد کرد. حادثه ای که به نظر جزئی یا کوچک می آید وقتی تمام فاکتورها یا عوامل ارتباطی آن بررسی میشود می تواند تاثیر بسیار جدی بر مصدوم یا قربای حادثه و همچنین شرکت یا کارخانه داشته باشد. با توجه به موارد ارائه شده رعایت اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف که مستقیما با جان انسان ها سر و کار دارد امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد.

فهرست مطالب
پیشگفتار: ۴
کلیات: ۴
تقسیمات کلی بیمارستان: ۴
سیستم برآورد، تامین و توزیع نیروی برق: ۵
برآورد میزان کل مصرف برق: ۶
تابلو های برق ۶
پست برق ۷
انواع پستهای برق : ۷
تدارک اطلاعات و نقشه ها: ۹
طراحی سیستم های مختلف تاسیسات برقی: ۹
سیستم های مختلف تاسیسات برقی، و تابلوهای لازم: ۱۰
سیستم برآورد، تامین و توزیع نیروی برق ۱۱
برآورد میزان کل مصرف برق ۱۱
تامین نیروی برق: ۱۲
پست فشار متوسط، تبدیل، و موتورخانه برق اضطراری: ۱۲
تابلوهای فشار متوسط: ۱۳
ترانسفورماتورها: ۱۳
مولد برق اضطراری: ۱۴
استاندارد ساخت: ۱۴
مشخصات فنی و روش نصب ۱۴
خازن های اصلاح ضریب قدرت: ۱۵
پست های فرعی فشار متوسط برق ۱۵
سیستم تابلوهای توزیع نیروی برق: ۱۵
سیستم های نیرو و منابع تغذیه: ۱۵
سیستم تابلوهای توزیع: ۱۶
تابلوهای اصلی توزیع نیروی برق: ۱۶
تابلوهای نیم اصلی توزیع نیروی برق: ۱۶
تابلوی توزیع و فرمان برق موتورخانه مرکزی و مراکز فرعی تاسیسات مکانیکی: ۱۷
تابلوهای توزیع برق آشپزخانه، رختشویخانه و مراکز ضدعفونی و گندزدایی: ۱۷
تابلوهای فرعی توزیع نیروی برق: ۱۷
استاندارد، مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلوهای توزیع: ۱۸
استاندارد ساخت: ۱۸
مشخصات فنی ساخت و روش نصب: ۱۸
آزمون تابلوهای سیستم توزیع: ۱۸
کابل کشی های سیستم توزیع نیروی برق و روشنایی محوطه: ۱۹
توزیع نیروی برق ایزوله (سیستم(IT: ۱۹
تابلوهای توزیع نیروی برق ایزوله مخصوص اتا قهای عمل، زایمان و شکسته بندی: ۲۰
تابلوهای توزیع نیروی برق ایزوله مخصوص اتاق های مراقبت های قلبی و ویژه: ۲۰
تابلوی توزیع نیروی برق ایزوله – پریز مخصوص دست گاه سیار عکسبرداری اشعه ایکس برای اتاق های عمل، زایمان و شکسته بندی: ۲۱
منابع: ۲۵

25000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها