اصل برائت در حقوق کیفری ایران کار تحقیقی حقوق

23 ژوئن , 2020 بازدید: 51 دسته: قیمت: 12000 تومان

چکیده
که در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق ایران و فرانسه است بنابراین ویژگی ها، آثار و ماهیت اصل برائت در حقوق دو کشور مورد بررسی قرار رگفته است اصل برائت و آثار آن در حقوق قانون مجازات جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی مورد تصویب قرار گرفته که این خود بر شفافیت دادرسی و از تاریکخانه نظام عدالت کیفری کمک رسانده است اما در حقوق ایران این اصل به خصوص در محاکم با چالش های جدی رو در این مقاله درای اهمیت است.
کلید واژه: اصل برات ، أئین دادرسی کیفری و آثار ، استثنائات
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
مفهوم لغوی اصل برائت ۳
مفهوم اصطلاحی اصل برائت ۵
در حقوق ایران ۵
در حقوق ایران ۷
اصل عدم ۷
اصل اباحه ۸
تضمین امنیت افراد در جامعه، پذیرش اصل برائت در اصل ۹
متابع اصل برائت ۹
قانون اساسی ۹
اصل برائت در نظام های اتهامی و تفتیشی ۱۰
آثار اصل برائت در حقوق دفاعی متهم ۱۲
اهمیت روحی و روانی متهم ۱۳
تفهیم اتهام ۱۴
اخذ آخرین دفاع ۱۶
مداخله وکیل ۱۶
زمان مداخله وکیل ۱۷
کیفیت مداخله وکیل ۱۸
حق برخورداری از محاکمه عادلانه، مستقل و بی طرف ۲۰
عادلانه بودن محاکمه ۲۰
مستقل بودن محاکمه ۲۲
بی طرفانه بودن محاکمه ۲۵
جرایم علیه امینت ملی ۲۶
تعریف جرایم علیه امنیت ملی ۲۷
در حقوق ایران ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
فهرست منابع ۳۴

12000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها