ازدواج مجدد در ایران، عراق یمن، تونس و مصر

25 فوریه , 2019 بازدید: 462 دسته: قیمت: 15000 تومان 20000 تومان

ازدواج مجدد در ایران، عراق یمن، تونس و مصر چکیده
در سـال‌های اخـیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود‌ جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات مـی‌تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا‌ ازدواج مجدد یک امر‌ خصوصی‌ است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضـرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط بـه اجـازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر‌ و در چه پرونده‌هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خـانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط‌ ازدواج‌ مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی‌حده,تأدیه حـقوق مـالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل‌ به‌ زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
۱)اصل تک همسری در اسلام ۴
۲)ازدواج مجدد در قانون مـدنی ۵
تعدد زوجات در رویه قضایی ۷
۳-عدالت شرط‌ تعدد‌ زوجات‌ ۸
۴-برخی قوانین کشورهای اسلامی ۱۰
در یمن ۱۰
در عراق ۱۱
در تونس ۱۱
در مراکش ۱۲
۵-نتیجه ۱۵
فهرست منابع ۱۸

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها