آیین رسیدگی به جرایم سازمان یافته از منظر حقوق کیفری داخلی و بین المللی

7 آگوست , 2019 بازدید: 484 دسته: قیمت: 19000 تومان

گاهی افرادی با تبانی و به صورت گروهی، به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت،اقدام به فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ کرده و از هر نوع ابزار مجرمانه برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. این موضوع تحت عنوان جرایم سازمان یافته قرار می گیرد که تصویب کنوانسیون پالرمو یکی از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته می باشد. نوشتار حاضر ضمن تعریف و واکاوی جرم سازمان یافته در گستره ملی و بین المللی،آیین رسیدگی،ویژگی های آن را بر شمرده و اهداف، آثار و مصادیق جرایم سازمان یافته و جایگاه آن در اسناد مهم بین المللی و صلاحیت محاکم ملی و بین المللی در رسیدگی به اینگونه جرایم،تمایز و تشابه جرایم سازمان یافته با ترورریست و علت اساسی روی آوری مجرمان به جرایم سازمان یافته و در نهایت جایگاه جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران را بررسی می کند.
کلید واژه:آیین رسیدگی،جرایم سازمان یافته،حقوق کیفری داخلی،حقوق کیفری بین المللی
مقدمه
در جهان امروز یکی از خطرناکترین جنایاتی که نه تنها در بعد ملی بلکه جامعه جهانی را به خصوص در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تهدید مواجه می سازد، جنایات سازمان یافته می باشد که همزمان با پیشرفت علوم و تکنولوژی در گستره ملی و فراملی مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی نموده و متحول گشته است. فعالیت این گروه از مجرمین اثرات مخربی بر دولتها بویژه کشورمان و جامعه بین المللی می گذارد. در جامعه مدرن که ویژگی اصلی آن در ابتدا صنعتی شدن و سپس جهانی شدن بوده است با نوع جدیدی از انحرافات و آسیب های اجتماعی و یا پدیده ها و رفتارهای غیر قانونی روبرو شده است که در دوره سنتی کمتر سرنخی می توان از آن یافت به این معنی که جرایم و بزهکاری ها در جامعه مدرن به صورت سازمان دهی شده تشکیلاتی و تخصصی انجام می شوند. پیچیدگی و قدرت تشکیلاتی اینگونه جرایم تا حدی است که اکثر دولتها و مراجع و نهادهای اجرای قانون از عهده مقابله و مدیریت آن بر نمی آیند و حتی می توان گفت گروه های جنایتکار سازمان یافته امنیت ملی، ثبات سیاسی و نظم اجتماعی را در بیشتر جوامع مختل و دولتها را به تمکین از خود وادار می سازند. به این دلیل جرایم سازمان یافته در جوامع امروزین نه تنها به عنوان یک مسئله یا مشکل اجتماعی بلکه به عنوان یک تهدید بی ثبات کننده علیه ثبات سیاسی و امنیت ملی به شمار می روند.اهمیت جرایم تشکیلاتی طی دهه های اخیر از آن رو افزایش یافته است که اینگونه جرایم به شدت با موضوع تروریست نزدیک شده و در واقع از حیث ساختار سازمان دهی و نیز تاثیرات و کارکردها شباهت و پیوند خورده است. مکررا مشاهده شده است که گروههای تروریستی با سازمانهای مجرمانه جابجا شده و در خدمت هم قرار گرفته اند. می توان گفت هر دو این نوع فعالیتهای غیر قانونی از اصول مهندسی و طراحی های دقیق برای ارتکاب جرم (مهندسی جرم) بهره برده و جرم را به عنوان یک کنش ساختارمند انجام می دهند. افزون بر آن دامنه جرائم سازمان یافته هم اکنون با حوزه های دیگر انحرافات اجتماعی و سیاسی مثل جرایم یقه سفیدان و فساد سیاسی ، اقتصاد پنهان یا سایه و جرایم سازمانی (جرایمی که توسط شرکتها و موسسات اقتصادی و صنایع انجام می شود) تداخل و ارتباط یافته بنابراین حوزه وسیعی از مصادیق و مفاهیم جرایم سازمان یافته را در بر می گیرد.
فهرست مطالب
مقدمه ۳
بیان مسأله ۶
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
هدف و انگیزه پژوهش ۹
سوال های پژوهش ۹
فرضیه های پژوهش ۹
فرضیه های فرعی: ۱۰
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی ۱۰
پیشینه پژوهش ۱۱
مشکلات پژوهش ۱۳
روش پژوهش ۱۳
جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش ۱۳
فصل اول: کلیات ۱۵
تعریف جرایم سازمان یافته ۱۵
تعریف رسمی جرایم سازمان یافته ۱۵
قاچاق انسان ۱۶
قاچاق مواد مخدر ۱۶
تعریف علمی جرم سازمان یافته ۱۸
فصل دوم: ۲۱
آیین رسیدگی به جرایم سازمان یافته از منظر حقوق داخلی ۲۱
اسناد مهم بین المللی در رابطه با جرایم سازمان یافته ۲۲
تعریف جرم سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو ۲۴
قاچاق غیر مجاز اسلحه ۲۴
فصل سوم:آیین رسیدگی به جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بین الملل ۲۶
موافقت نامه های ایران با کشورهای خارجی ۲۶
موافقت نامه فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری یونان ۲۶
سرقت ۳۱
نتیجه گیری ۳۳
منابع و ماخد : ۳۵

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها