چکیده بیع معاطات که غالبا آن را به عنوان بیعِ بدون لفظ یا داد و ستدِ بدون صیغه ایجاب و قبول می‏شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیّه طرفداران نسبتا زیادی داشته امّا به مرور زمان

18 ژانویه , 2021 بازدید: 3 دسته: قیمت: 18000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است. جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد. ۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این

6 ژانویه , 2021 بازدید: 16 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان مشاهده و خرید

بخش اول : ترانس تکفاز مقدمه ترانسفورماتور یک وسیله الکترومغناطیسی ساکن است که می تواند انرژی جریان متناوب را از مداری به مدار دیگر فقط با حفظ اندازه فرکانس انتقال دهد و معمولاً به عنوان مبدل ولتاژ به کار می رود. یک ترانسفورماتور از دو سیم پیچ که بر روی

30 دسامبر , 2020 بازدید: 22 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ایالات متحده امریکا در صدد است که حاکمیت خود را به فضا تسری دهد و با اقدامات‌ گوناگون،مخصوصا نظامی،بر آن است تا حاکمیت دیگر دولت‌ها را به چالش بکشد و رژیم‌ حقوقی موجود فضا را سیال سازد.این امر بر نگرانی‌های امنیتی کشورها افزوده و جامعه‌ی‌ بین المللی را با

23 دسامبر , 2020 بازدید: 37 دسته: قیمت: 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تکرار جرم یکی از نهادهای برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود و دارای سابقه محکومیت است نسبت به فرد دیگری که مرتکب جرم شده ولی فاقد سابقه محکومیت است مجازات بیشتر و سنگینتری

23 دسامبر , 2020 بازدید: 46 دسته: قیمت: 29000 تومان 24000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی براساس کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مشخصاً ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ مربوط به دزدی دریایی به تصویب رسید .

23 دسامبر , 2020 بازدید: 47 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار مهم و حساس جهان از قرن گذشته محسوب می‌شود. انرژی و امنیت دو موضوع کلیدی و استراتژیک در این منطقه می‌باشد. ترتیبات امنیتی در خلیج‌فارس از دیرباز مورد توجه بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای قرار داشته

23 دسامبر , 2020 بازدید: 34 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید

چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال محل سیاست ها و فعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها و مکان های مختلفه واکنش اجتماعی متقاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه

23 دسامبر , 2020 بازدید: 31 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان مشاهده و خرید

خلاصه طرح : ۴ فصل اول – کلیات ۶ ۱- ۱ مقدمه : ۷ جدول شماره ۱ ، محصولات تولیدی کشتارگاه صنعتی ۸ تاریخچه : ۹ ۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن : ۱۰ محل اجرا : ۱۰ ۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان : ۱۰

17 دسامبر , 2020 بازدید: 33 دسته: قیمت: 7000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اجرت المثل ایام زناشویی، تاسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، روح را مکلف به تادیه آن در حق زوجه کرد حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین

27 نوامبر , 2020 بازدید: 81 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید