چکیده مقدمه: مسئله فضیلت شجاعت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله سلامت روان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی

۶ آبان , ۱۳۹۷ بازدید: 134 دسته: قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید
۲۲ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 19 قیمت: 10000 تومان 9500 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ” یکی از نقدهایی که به آموزش و پرورش وارد می‌شود در مورد مساله پرورش دانش‌آموزان است. به عقیده کارشناسان، آموزش و پرورش بیش از آنکه به دنبال پرورش دانش‌آموزان باشد، آموزش را مدنظر قرار داده است. مهارت‌های زندگی یکی از مقوله‌های پرورش است که کمتر مورد توجه قرار

۲۱ مهر , ۱۳۹۷ بازدید: 29 دسته: قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد کار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امکانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی

۲۴ شهریور , ۱۳۹۷ بازدید: 38 قیمت: 7000 تومان مشاهده و خرید

چکیده قرارداد لیسانس یکی از قراردادهای انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب های مختلف عقود معین قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد.

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 47 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 66 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 46 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 71 دسته: قیمت: 40000 تومان 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 58 دسته: قیمت: 12000 تومان 10000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. بعبارتی به معنای تعلیق در رسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو کرده تا رسیدگی بهتری نسبت به مساله صورت گیرد که این عمل

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 63 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید